Startseite
  Über...
  Archiv
  Gästebuch
  Kontakt
  Abonnieren

   Şiir Dünyam
   
   Yabancı Şairler
   Aşk Şiirleri
   Siirbahcesi.Net
   Şiir


https://myblog.de/siir

Gratis bloggen bei
myblog.de

Müntehir Aşklar-Aşk

Aşk bir nevi ilm-i simyadır ki alimi yoktur tecrübe edildikçe biriktirilen cahilliktir "Müntehir Aşklar" adıyla Virtüel Yayınları tarafından yayımlanan üçüncü şiir kitabı ise E, Ütopiya, Uç gibi dergilerde yazı ve şiirlerine rastladığımız A. Galip'e ait. Yaşadığımız kaosta, depresif metropol söylemlerine itibar etmeden yaşanan gerçekliği, aşk potasından eriterek, kendisi için kurduğu dilin çatısı ile şiirler yazan A. Galip, "Müntehir Aşklar"da, şiirsel bir söyleme hakim olduğunu da ortaya koyuyor. A. Galip, bu ilk kitabında, şiirin salt bir güzel söz söyleme sanatı olmadığını gösteriyor. "Aşka kabil dil mi yok" diyerek, şiirsel bir aşk dili de oluşturmaya çalışan şair A. Galip, bu ilk kitabında gelecek vadeden şairlerden olduğunu gösteriyor.
2.12.09 18:01
 


Werbung


bisher 0 Kommentar(e)     TrackBack-URL

Name:
Email:
Website:
E-Mail bei weiteren Kommentaren
Informationen speichern (Cookie)


Die Datenschuterklärung und die AGB habe ich gelesen, verstanden und akzeptiere sie. (Pflicht Angabe)

 Smileys einfügen
sVerantwortlich für die Inhalte ist der Autor. Dein kostenloses Blog bei myblog.de! Datenschutzerklärung
Werbung