Startseite
  Über...
  Archiv
  Gästebuch
  Kontakt
  Abonnieren

   Şiir Dünyam
   
   Yabancı Şairler
   Aşk Şiirleri
   Siirbahcesi.Net
   Şiir


https://myblog.de/siir

Gratis bloggen bei
myblog.de

ARTIK VAKİT GELDİ GÖMLEĞİ

ARTIK VAKİT GELDİ GÖMLEĞİ"Artık vakit geldi! Gömleği
giydirelim, ha, ne dersin?"


Deniz'in ardında bıraktığı geçmiş
Hüseyin'in inancı
Yusuf'un aslanı
"ve bir gün mutlaka"
Hepsi o!
Yusuf'un ardında bıraktığı aslan
Deniz'in geçmişi
Hüseyin'in inancı
"baba, her biri oğlun sayılır"
Hepsi o!
Hüseyin'in ardında bıraktığı inan
Deniz'in geçmişi
Yusuf'un aslanı
"ben şimdi savaşmasam,
ilerde kimse..."
Hepsi o!
Artlarında bıraktıkları
Ben sen o biz siz onlar
Yaşayan
Yok kimse başka
Yok kimse artık
-Duydum Deniz'in sesini:
"Türkiye'nin üç tarafı denizlerle çevrili"

Yanıtladım ben de:
"Türkiye'nin üç tarafı..."
Hepsi o!

javascript:insertCode('https://my.myblog.de/siir/img/16243_0.jpg','scale');
image
2.12.09 17:56
 


Werbung


bisher 0 Kommentar(e)     TrackBack-URL

Name:
Email:
Website:
E-Mail bei weiteren Kommentaren
Informationen speichern (Cookie)


Die Datenschuterklärung und die AGB habe ich gelesen, verstanden und akzeptiere sie. (Pflicht Angabe)

 Smileys einfügen
sVerantwortlich für die Inhalte ist der Autor. Dein kostenloses Blog bei myblog.de! Datenschutzerklärung
Werbung